Home > Posts tagged "OZE"

Tag Archives: OZE

Dywersyfikacja versus geopolityka

Początki prac na rzecz sprowadzenia gazu do Polski z kierunku północnego sięgają lat 90. XX wieku. Mimo wielu prób efekt wciąż był jednak ten sam. Za przyczyną polskich niepowodzeń wydaje się stać strategiczny sojusz rosyjsko-niemiecki, który został zawarty znacznie wcześniej, bowiem na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Dlatego zwrócenie się Warszawy w kierunku […]

Posted in Energetyka Gaz | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Współpraca energetyczna UE-Rosja do 2050 r. – plan działań

W 2000 r. w Paryżu zainicjowano Dialog Energetyczny UE-Rosja. W rok później w Brukseli przyjęto dokument „Przyszły kierunek dialogu energetycznego pomiędzy Unią Europejską a Federacją Rosyjską”, który miał normować relacje w zakresie handlu i transportu surowcami, a także nadawać priorytetowy status wybranym sieciom przesyłowym. Od tego czasu UE bezskutecznie zabiega, by Rosja ratyfikowała Kartę Energetyczną […]

Posted in Energetyka Gaz, Energetyka OZE, Energetyka Ropa, Energetyka Węgiel | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Jeśli energia, to tylko zielona

W majowej konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej (RE) czytamy, że utworzenie wspólnego unijnego rynku energii, ułatwienia inwestycji w energetykę, zwiększenie efektywności energetycznej i dywersyfikacja dostaw energii doprowadzi do obniżki cen energii, która to z kolei spowoduje zwiększenie konkurencyjności, zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w czasie kryzysu[1]. Wspólny unijny rynek zostanie utworzony do 2014 r. w […]

Posted in Energetyka OZE | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment
© 2019 Energetyka i Polityka. All Rights Reserved.
Powered by WordPress. Tiger theme by Jo Cox Design