Home > Posts tagged "Prawo geologiczne i górnicze"

Tag Archives: Prawo geologiczne i górnicze

Polskie łupki przegrały przez niemoc prawną

                                                     … a nie geologię W rozmowie z Energetyka24.com Grzegorz Makuch, ekspert ds. gazu łupkowego i autor książki „Gaz łupkowy. Wielka gra o bezpieczeństwo energetyczne” analizuje obecną sytuację w polskim sektorze węglowodorów niekonwencjonalnych. Jego zdaniem na braku sukcesów i obecnych problemach branży zaważyła przede wszystkim niemoc legislacyjna władz, a nie trudne warunki geologiczne. Piotr Maciążek: […]

Posted in Energetyka Gaz | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Polska polityka energetyczna jest sierotą

  Polską polityką energetyczną w pierwszej kolejności zajmuje się Ministerstwo Gospodarki, dalej ministrowie środowiska i skarbu. Niemałe kompetencje w tym zakresie posiadają także szefowie resortów finansów i spraw zagranicznych. Ogromny wpływ na kształt polityki energetycznej wywiera Prezes Rady Ministrów, jak i - w mniejszym już stopniu- Prezydent RP. Skutkuje to nie tylko kompetencyjnym chaosem, ale i nierzadko […]

Posted in Energetyka Gaz | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Handel koncesjami poza prawem

  W czerwcu 2011 r. przyjęto nowe Prawo geologiczne i górnicze (Pgg), które miało dostosować polskie ustawodawstwo do nowej rzeczywistości surowcowej Polski. Jednak już w lutym 2013 r., czyli niespełna w dwa lata później, Ministerstwo Środowiska proponuje nowelizację prawa geologicznego i górniczego, twierdząc, że Pgg nie pozwala Państwu Polskiemu na odpowiednią kontrolę firm operujących na […]

Posted in Energetyka Gaz | Tagged , , , | Leave a comment

Co Państwo Polskie wie lub wiedzieć powinno o swoich koncesjach?

  W uzasadnieniu do zmiany ustawy o prawie geologicznym i górniczym czytamy, że Państwo Polskie nie jest w stanie kontrolować przedsiębiorców z wywiązywania się przez nich z obowiązków wynikających z koncesji, jak i szerzej, kontrolować podmiotów operujących w przemyśle wydobywczym, co może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, jak i bezpieczeństwa publicznego, a także energetycznego państwa.[1] […]

Posted in Energetyka Gaz | Tagged , , , | Leave a comment

Przetargi na koncesje węglowodorowe – ryba psuje się od głowy

 W czerwcu 2011 r. przyjęto nowe Prawo geologiczne i górnicze (Pgg). W płaszczyźnie dotyczącej procesu przyznawania koncesji w dużej mierze zachowuje ono status quo uprzedniego prawa gg (z 1994 r.). Należy jednak zauważyć, że proces poszukiwania/wydobycia gazu i ropy w Polsce miał dotychczas charakter marginalny i uczestniczyły w nim głównie firmy krajowe, a nie zagraniczne. Nowe Pgg […]

Posted in Energetyka Gaz | Tagged , , , | Leave a comment
© 2019 Energetyka i Polityka. All Rights Reserved.
Powered by WordPress. Tiger theme by Jo Cox Design